мнения Mr Caps Mr Caps Cleaning

Аксесоари съвместим със Nespresso®* система

Mr Caps Cleaning

описание

ПОЧИСТВАНЕ НА СЪВМЕСТИМИ КАПСУЛИ Nespresso *. Той предизвиква дразнене на кожата. Той причинява сериозно увреждане на очите. Да се ​​съхранява на място недостъпно за деца. Да не се вдишва праха. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. При поглъщане: Потърсете незабавно медицинска помощ. В случай на консултация с лекар, за да държи на разположение на съда или етикета на продукта.

мнения
Не са намерени коментари

*Марката Nespresso® не е собственост на Gruppo Gimoka S.r.l. società unipersonale, нито на която и да е свързана с нея компания.