Mr Caps Mr Caps Cleaning Capsule pulenti compatibili Nespresso

Nespresso®*

Mr Caps Cleaning
ПОЧИСТВАНЕ НА СЪВМЕСТИМИ КАПСУЛИ Nespresso *. Той предизвиква дразнене на кожата. Той причинява сериозно увреждане на очите. Да се ​​съхранява на място недостъпно за деца. Да не се вдишва праха. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако това е възможно. Продължавайте да промивате. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. При поглъщане: Потърсете незабавно медицинска помощ. В случай на консултация с лекар, за да държи на разположение на съда или етикета на продукта.
Обща информация
Да се ​​съхранява на сухо място при стайна температура
Нето тегло единица 2,00 gr
Не са намерени коментари
Вижте всички съвместими машини

DéLonghi Citiz

DéLonghi Citiz&co

DéLonghi Citiz&milk

DéLonghi Delo-miniessenza

DéLonghi Essenza Automatica

DéLonghi Essenza Manuale

DéLonghi Inissia

DéLonghi Lattissima

DéLonghi Lattissima Plus

DéLonghi Lattissima Premium

DéLonghi Pixie

DéLonghi Pulse

DéLonghi U

Krups Citiz

Krups Citiz&co

Krups Citiz&milk

Krups Essenza Automatica

Krups Essenza Manuale

Krups Gran Maestria

Krups Inissia

Krups Maestria

Krups Mini Essenza Nespresso + 80 Capsule Compatibili + Kit Cortesia

Krups Pixie

Krups Pulse

Krups U

Siemens Tk50

Siemens Tk70

Siemens Tk911

Свързани продукти
Специални
Caffè Bonini Kit Selezione Intensi

Kit Selezione Intensi

40 капсули 17,48 лв
вместо
Специални
Caffè Bonini Kit Selezione Gourmet

Kit Selezione Gourmet

90 капсули 38,19 лв
вместо
Специални
Caffè Bonini Kit Selezione Classici

Kit Selezione Classici

40 капсули 17,48 лв
вместо
Специални
Caffè Bonini Lungo

Lungo

интензивност : 4

50 капсули 20,56 лв
вместо

*Марката Nespresso® не е собственост на Gruppo Gimoka S.r.l. società unipersonale, нито на която и да е свързана с нея компания.